Bankowość elektroniczna w nowoczesnym wydaniu.

By 01 June 2020

Do roku 1989 roku w Polsce nowoczesna, rozwijająca się bankowość nie funkcjonowała w ogóle, wszystko przez to, że wszystkie gałęzie gospodarki były sterowane centralnie, brak było konkurencji na rynku. Brak było przede wszystkim gospodarki wolnorynkowej. Uchwalone we wspomnianym roku ustawa o NBP i Prawie bankowym sprawiły, że banki w Polsce mogły przejść gigantyczne zmiany ustrojowe, dodatkowo otworzyły się drzwi dla banków zagranicznych.

Tradycyjny model powoli odchodził w zapomnienie. Banki zaczęły poszukiwać nowych rozwiązań w oparciu o zdobycze technologiczne, zwłaszcza w dziedzinie infrastruktury informatyczno-internetowej. Końcówka XX. wieku to wprowadzanie do bankowości szeroko pojętej elektronizacji, która wzbogaciła ofertę banków a także usprawniła system rozliczeń w bankach i pomiędzy bankami.

Tradycyjna bankowość traciła na znaczeniu, w jej miejsce agresywnie z sukcesami wdzierały się nowe pojęcia z nowoczesnymi rozwiązaniami, bankowość internetowa, wirtualny bank, pieniądz wirtualny i chmura. Wszystkie te pojęcia zwane są jako bankowość elektroniczna.

Początki bankowości elektronicznej na świecie sięgają końcówki lat 70. XX. wieku. Wtedy to po raz pierwszy pojawiły się pomysły aby usprawnić proces komunikacji klienta z bankiem. Dotychczas to klient musiał za każdym razem fatygować się do placówki bankowej i stać w kolejce czekając spokojnie na swoją kolej. Zalążki zmian możemy upatrywać w próbach kontaktu telefonicznego. Kolejnym przełomowym krokiem było użycie bankomatu, pierwsze pojawiły się w Wielkiej Brytanii. Pomysł z automatycznymi urządzeniami do odbierania gotówki szybko rozprzestrzenił się w całej Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii.

Historia bankowości elektronicznej w Polsce sięga roku 1990 kiedy to powstał pierwszy w naszym kraju bankomat. Urządzenie to było własnością Banku Pekao SA. Następnym krokiem było wprowadzenie kart płatniczych, wydarzenie to nastąpiło w 1993 roku. Kolejnym krokiem milowym było wprowadzenie kolejnego narzędzia w bankowości jakim był internet. Październik 1993 wtedy to uruchomiony został pierwszy raz dostęp do rachunku bankowego przez internet, pionierem tego rozwiązania był Powszechny Bank Gospodarczy.

Bankowość elektroniczna w Polsce po roku 2000 to zdecydowany, gwałtowny skok technologiczny, najpierw mBank, w następnej kolejności pozostałe banki zaczęły wdrażać kanały bankowości internetowej obsługiwanej przez internet.

Poniekąd banki zostały zmuszone do przerzucenia części swojej działalności do internetu głównie z uwagi na rosnące koszty. Przez internet również łatwiej i taniej wdraża się nowe gamy produktów. W końcu klienci doczekali się rozwiązań które satysfakcjonowały zarówno ich jak i banki.

Zmiany jakie oczekiwali klienci nie były jedynymi czynnikami. Istotnym czynnikami były zmiany w prawie bankowym wprowadzając procesy liberalizacji, globalizacji. Postęp technologiczny również odcisnął swoje piętno, informatyzacja, komunikacja poprzez teletransmisję.

Największe autorytety studiujące procesy zachodzące w globalnej bankowości uważają, że postęp jaki ma obecnie miejsce sprowadza się do dążenia do stworzenia takiego systemu finansowych rozliczeń, które mogłyby funkcjonować bez potrzeby ich obiegu w papierowym wydaniu. Taki tworzony system posiadać będzie rozwiniętą komunikację wewnętrzną zarówno w ramach pojedynczej jednostki jaką jest placówka bankowa, jak również pomiędzy oddziałami a centralą oraz obsługi i komunikacji z klientami, potencjalnymi klientami lub pozostałymi podmiotami gospodarczymi.

Bankowość elektroniczna w Polsce jak i na świecie ma na celu stworzenie globalnego systemu rozliczeń bez konieczności wykorzystywania w tym calu papieru i namacalnej gotówki. Komunikacja przerzuci się na coraz doskonalszy kanał telekonferencji. Klient będzie mógł połączyć się z doradcą za pośrednictwem własnego telefonu komórkowego lub laptopa z wbudowaną kamerą. Z kolei wszystkie dane związane z transakcjami lub poszczególnymi klientami będą przechowywane oraz przetwarzane w wirtualnych bazach danych zapisanych na serwerach bankowych.

Powstała w celu kontroli bankowości internetowej Rada Bankowości Elektronicznej podchodzi trochę bardziej restrykcyjnie do zmian zachodzących w gospodarce. Poprzez bankowość elektroniczną tudzież internetową rozumie się formę usług które oferuje bank, a mające na celu umożliwienie dostępu do ich zasobów klientowi bankowemu, w tym do jego rachunku bankowego za pośrednictwem komputera z dostępem do internetu lub innego urządzenia elektronicznego. Takie pojmowanie bankowości ma również swoją nazwę, nazywa się bankowością zdalną, gdyż opisane wyżej czynności, które w bankowości tradycyjnej mogliśmy tylko i wyłącznie wykonać w placówce bankowej możemy wykonać nie udając się fizycznie do banku robiąc to nie jednokrotnie w pracy czy domu. W bankowości zdalnej podkreśla się brak kontaktu fizycznego, bezkontaktowe realizowanie poleceń usług bankowych, które odbywają się drogą elektroniczną.

Tak więc na bankowość elektroniczną składa się kilka niezależnych grup, które stanowią uzupełnienie oferty tradycyjnego banku. Są to bankomaty, karty płatnicze, bankowość telefoniczna oraz bankowość internetowa. Każda z tych grup może funkcjonować jako główne narzędzie bankowości elektronicznej w danym banku lub jako element wspomagający.

Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce, w odróżnieniu od innych krajów Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych czy Japonii był bardzo dynamiczny. Rozwój ten zbiegł się z ogólnym globalnym rozwojem technologicznych. Śmiało możemy uznać rok 1998 jako rok początkowy, gdzie kiełkujące procesy w systemie bankowym zaczęły wyraźnie i dynamicznie przyśpieszać. Od tego okresu notujemy stały wysoki, dynamiczny rozwój bankowości oraz zdecydowany rozwój kont internetowych, których liczba przekroczyła ilość mieszkańców naszego kraju.

Warto przy tym wszystkim zaznaczyć, że największe banki w skali całego globu nie upatrują bankowości elektronicznej jedynego kanału obsługi i sprzedaży. Bankowość internetową traktują jako dodatek, większe korzyści mogą odczuć mniejsze banki, którym łatwiej, szybciej i taniej jest się dostosować do zmieniających się preferencji.

Pewien sceptycyzm w poczynaniach wielkich, dużych i silnych banków upatrywany jest w zagrożeniach jakie niesie za sobą dynamiczny, trudny do opanowania rozwój sektora internetowych usług bankowych. Zastosowanie modelu zmiany usług bankowych na tylko i wyłącznie wirtualne niesie za sobą obawy o utratę bezpieczeństwa ich gromadzenia. Banki muszą zagwarantować swoim klientom najwyższy możliwy do spełnienia zakres bezpieczeństwa danych, a zagrożenie ze strony osób trzecich rośnie wraz wielkością banku.

Podsumowanie

Bankowość elektroniczna zarówno w Polsce jak i na świecie zwiększyła komfort korzystania z usług bankowych. Większa wygoda, poprawiona szybkość i zwiększona wydajność przeprowadzanych transakcji zwiększyła również grono klientów, a co za tym idzie również i zysków. Zyski banki czerpią też z nowych możliwości finansowych za sprawą możliwości oferty i sprzedaży nowych produktów finansowych. Te zwiększone możliwości i korzyści niosą za sobą potrzebę ciągłej dbałości o najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Zarówno klienci jak i banki zaakceptowali bankowość elektroniczną. Klienci korzystają z dobrodziejstw kart kredytowych, dostępu prawie na każdym kroku do bankomatów czy bankowych aplikacji w telefonie. Z kolei banki zachęcają pozostałych niezdecydowanych oferując coraz to nowsze, wygodniejsze usługi. Doskonalenie technologii, stale rozwijający się internet oraz poszerzający się do niego dostęp poprawiły wynik finansowy większości banków jednocześnie redukując większość kosztów ich obsługi.

##