Wszystko o kredytach

By 28 May 2020

Platnosc

Żyjemy obecnie w czasach, w których znacznie łatwiej jest wziąć kredyt na spełnienie naszych marzeń, niż miało to miejsce kilkanaście lat wstecz.

Banki prześcigają się w walce o klientów i wychodzą naprzeciw ich potrzebom, a w wielu instytucjach finansowych akceptacja wniosku wstępnego odbywa się po prostu online, bez wychodzenia z domu. Zepsuty samochód, awaria sprzętu AGD, trudna sytuacja losowa, czy też po prostu chęć rozwoju osobistego lub firmy sprawiają, że na pewnym etapie swojego życia człowiek zaczyna myśleć o uzyskaniu wsparcia finansowego, w postaci kredytu.

Zanim jednak podejmiemy ostateczną decyzją o wzięciu kredytu, warto zasięgnąć informacji o samych kredytach i procesie ich otrzymywania.

Czym właściwie jest kredyt?

Kredyt to określona kwota pieniężna użyczana przez przeznaczone do tego instytucje, jakimi są banki. Działalność kredytowa banku powinna spełniać podstawowe kryteria bezpieczeństwa, jakie dyktuje mu ustawa. Banki można podzielić na banki spółdzielcze, uniwersalne lub specjalne.

Przykładowo w zależności od potrzeb decydując się na budowę domu, wybierzemy bank hipoteczny.

Otrzymując kredyt, uzyskujemy informację o możliwościach jego spłaty oraz odsetkach kredytowych, które to stanowią podstawę do zarobku banku na udzielonym nam kredycie. Im większa przyznana nam kwota pieniężna, tym większe odsetki kredytowe dla banku, a tym samym jego zarobek finalny.

Koszta kredytu będą towarzyszyć kredytobiorcy przez cały okres spłacania kredytu, w zależności od okresu spłaty, na jaki został zawarty w umowie kredytowej.

Kredyt może być przyznany na dni, miesiące lub długie lata, a wszystko zależy od dochodu kredytobiorcy i jego możliwości finansowych oraz pewności spłaty. Wraz z podpisaniem umowy i po dopełnieniu wszelkich formalności, kwota pieniężna trafia na konto kredytobiorcy.

W jaki sposób zwiększyć nasze szanse na kredyt?

Każdy bank ma swoje własne wytyczne, według których ocenia czy klient jest wiarygodnym kredytobiorcom. Jednak istnieją pewne ogólne kryteria, które mogą wpływać na zwiększenie naszej zdolności kredytowej.

Instytucje finansowe zwracają uwagę na takie aspekty jak:

 • stan cywilny, ze względu na dochody, małżeństwo ma większe szanse na kredyt niż singiel,
 • im bardziej osoba wykształcona, tym wiarygodność w oczach banku wzrasta,
 • sytuacja zawodowa, preferowane wieloletnie i stabilne zatrudnienie, zwiększa ono szansę na udzielenie kredytu,
 • regularne dochody na podstawie umowy o pracę,
 • nasza historia kredytowa, jeśli jest spłacona w terminie to duży plus już na starcie,
 • niewielka liczba osób w gospodarstwie domowym, im większa, tym większe koszta utrzymania gospodarstwa,
 • rodzaje i wartość nieruchomości kredytowanej, preferowane są do finansowania mieszkania gotowe do odbioru,
 • wiek kredytobiorcy, istnieją pewne ograniczenia wiekowe i w większości banków maksymalny wiek w momencie zakończenia spłaty kredytu to 70 lat.

Niektórzy specjaliści finansowi radzą, aby przed udaniem się do wybranego banku po kredyt pozamykać wszystkie kredyty odnawialne, czy zrezygnować z kart kredytowych.

W sieci dostępne są także darmowe kalkulatory kredytowe, na podstawie których można spróbować obliczyć swoją zdolność kredytową, co znacznie ułatwia nam cały proces wstępny, jednak należy pamiętać, iż nie jest on 100% wyznacznikiem naszej zdolności kredytowej, a jedynie zarysem prawdopodobieństwa.

Każdy bank ma swój indywidualny system przyznawania kredytów i własne kryteria, dlatego w przypadku odmowy nie należy poprzestawać na próbach tylko w jednym banku.

Klasyfikacja kredytów bankowych

Decydując się na kredyt, wyrażamy jednocześnie zgodę na dokładne prześwietlenie naszych możliwości dochodowych przez instytucje finansowe. Poważne i godne zaufania banki zawsze będą dokładnie sprawdzać te informacje oraz oceniać możliwości danego kredytobiorcy w sposób rzetelny i przewidziany w ustawie. Instytucje, które nie wymagają od nas wielu formalności, oferując łatwo i szybko dostępny kredyt, powinny wzbudzić naszą czujność.

Wyróżniamy klasyfikację kredytów bankowych:

 • ze względu na ich przeznaczenie (kredyty na firmę, konsumpcyjne, mieszkaniowe),
 • ze względu na długość ich spłaty,
 • ze względu na zabezpieczenie (hipoteka) i formę kredytowania.

Rozróżniamy kredyty konsolidacyjne dla osób, które mają problemy z jednoczesną spłatą wszystkich zobowiązań, a konsolidacja pozwala na wydłużenie i tym samym zmniejszenie rat wymaganych w danym miesiącu. Kredyty inwestycyjne, służące rozwojowi firmy oraz poszerzaniu jej usług i działalności na rynku.

A także bardzo popularne kredyty konsumpcyjne np. na zakup pojazdu, telewizora czy pralki. Udzielane kredyty są klasyfikowane na podstawie potrzeb zgłaszanych przez wnioskujących o kredyt.

Jakie dokumenty należy złożyć z wnioskiem o kredyt?

Starając się o kredyt, musimy szczegółowo przedstawić bankowi naszą sytuację finansową i materialną. Na jej podstawie bank dokona analizy zdolności kredytowej, wysokości oraz rozłożenia rat ewentualnego kredytu.

W celu udowodnienia instytucji finansowej naszej zdolności kredytowej niezbędny będzie pakiet poświadczeń i formalności takich jak np.:

 • pełne, szczegółowe informacje o aktualnych zarobkach i majątku, jakim dysponujemy,
 • informacje o wszelkich zaciągniętych innych zobowiązaniach, wobec innych instytucji pożyczkowych,
 • określenie kredytodawcy własnych wydatków mieszkaniowych, egzystencjalnych, służących naszej egzystencji i rodziny.

Bank ma również możliwość prześwietlenia w swoim systemie zaciągniętych wszelkich chwilówek w tzw. parabankach i ewentualnych opóźnień w spłatach, co może mieć spory wpływ na decyzję końcową o przyznaniu nam kredytu.

Powyższe informacje będą miały wpływ na przyznanie lub odmowę kredytu przez pracownika banku. Posłużą również do analizy wysokości kredytu oraz możliwości doboru rat.

Jakie są rodzaje zabezpieczeń kredytów wymaganych przez banki?

Bank, udzielając kredytu, zwłaszcza na wysokie sumy, żąda zabezpieczeń, co ma mu zapewnić pewną spłatę kredytu.

Im zabezpieczenie wyższe, tym większe zaufanie banku do kredytobiorcy, a co za tym idzie niższe opłaty kredytu przy jego zaciąganiu.

Najczęściej stosowane w praktyce formy zabezpieczenia kredytów to:

 • poręczenie pożyczki przez inną, wskazaną osobę, posiadającą zdolność kredytową, która to zobowiąże się do spłaty kredytu w sytuacji, gdy nie będzie to wykonalne przez kredytobiorcę,
 • zabezpieczenie spłaty poprzez ubezpieczenie kredytu w zakładzie ubezpieczeń,
 • weksel in blanco i hipoteka wraz z zastawem rejestrowym do jej wysokości,
 • gwarancja bankowa,
 • cesja wierzytelności, kaucja, zastaw.

Powyższej wymienione środki zapobiegawcze nie wyczerpują pełnej listy zabezpieczeń bankowych, jednak są jednymi z najbardziej popularnych zabezpieczeń. W zależności od tego, kto ubiega się o kredyt, banki są dość elastyczne w swoich decyzjach co do innych rodzajów zabezpieczeń.

Polityka kredytowa, jak wpływa na zdolność kredytowania?

Zasadniczo określa ona zarys reguł, które będą decydujące na etapie oszacowania Twojego ryzyka finansowego i przyznania Ci kredytu.

Pracownicy banku sporządzą pisemny dokument z Twoimi poświadczeniami, który zostanie przedstawiony do akceptacji zarządowi danej instytucji finansowej. Na jego podstawie zarząd podejmuje decyzję o kredytowaniu.

Następnie zarząd akceptuje bądź odrzuca sporządzony dokument polityki kredytowej. W sytuacji odrzucenia, gdy jego zdaniem ryzyko jest zbyt wysokie, nasze szanse na otrzymanie kredytu bardzo maleją. Wiele osób myśląc o wymarzonym kredycie w banku, nie zastanawia się zbytnio, na czym polega polityka kredytowa banku i jak wiele zależy od jej reguł przyznanie kredytu określonym kredytobiorcom.

Większość z nas interesuje szybkość przyznania kredytu, wysokość pożądanej kwoty otrzymanej od banku, odsetki oraz okres jego spłaty.

Zanim jednak pójdziemy do banku po kredyt, warto zaznajomić się z zasadami przyznawania kredytów, aby nic nas nie zaskoczyło.

Czy warto starać się o kredyt?

Niestety nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od naszej sytuacji życiowej i potrzeb.

Decyzja o kredycie powinna być głęboko przemyślana, a nie podejmowana pod wpływem chwili czy reklamy w mediach. Musimy zdawać sobie sprawę, że szybki przypływ gotówki na konto to w perspektywie czasu także często wieloletnie raty, które musimy spłacać i które to znacząco obciążą nasze miesięczne rachunki.

W zależności od tego, czy jesteśmy klientami indywidualnymi, czy przedsiębiorcami - wszystkie spłaty dalekosiężnych zobowiązań powinny być dokładnie przeanalizowane.

Kiedy jesteśmy już pewni naszej decyzji o chęci ubiegania się o kredyt, warto wybrać pewną, bezpieczną instytucję finansową i złożyć odpowiedni wniosek.